Vimek AB: About the company

Företaget Vimek AB

Vimek AB är marknadsledande i världen med tillverkning av moderna skogsmaskiner för gallring och skogsvård. Vi tillverkar unika, professionella och lätta, men samtidigt kraftfulla maskiner för dagens skogsbruk: skördare, skotare och kombimaskiner.
Kärnan i konstruktionen av dessa maskiner ligger ett nytt koncept för modernt skogsbruk, vilket kräver skogsunderhåll utan att maskinerna lämnar breda spår och därför inte i onödan avlägsnar framtida träd. Detta möjliggör tillväxten av de mest produktiva plantagerna.
Vimek skogsmaskiner - kombinerar högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vimeks maskiner är betydligt billigare än sina större motsvarigheter, med hänsyn till både det ursprungliga anskaffningspriset och efterföljande driftskostnader, samtidigt som man säkerställer helt professionell utrustning med en uppsättning av alla nödvändiga funktioner. Maskinerna tillämpningsområden täcker alla typer av gallring, röjning och andra former av skogsvård. När det gäller ekonomi är Vimeks maskiner unika: Vimeks skogsmaskiner garanterar minsta driftskostnader för de mest kostnadseffektiva gallringsuppdragen.
Vimeks maskiner kräver inga stora trailertransporter utan kan transporteras på mindre och enklare lastbilar eller trailers tack vare maskinernas egenvikt under 5000 kg.

VIMEK, ett flexibelt företag med många idéer

Vimek AB har en 100-årig historia och gjort en fantastisk resa från smidesverkstad till dagens tillverkning av marknadsledande skogsmaskiner för det moderna skogsbruket.

1912 startar Oskar Olsson Smidesverkstaden i Vindeln. I verksamheten ingick även cykelförsäljning som Oskar drev fram till 1922. Då förvärvades företaget av Arvid Johansson (senare Arvid Banderot) samt Einar Olovsson som drev företaget vidare under namnet Smides- & Reparationsverkstaden Olovsson & Johansson.

Verksamheten var koncentrerad till smides- och reparationsverksamhet, men i mitten av 1920-talet tillkom även lastbilstrafik och en turbil.

1924 kom Filip Johansson (senare Filip Kolterud) in som delägare i företaget och 3 år senare dvs 1927 utökades verksamheten till att även innefatta bilverkstad. I samband med detta kom även Nils Johansson och Tycko Olofsson in som delägare.

1933 lämnar Einar och Tycko företaget och kvarvarande ägare var då bröderna Nils, Arvid och Filip Johansson samt kusinen Axel Johansson som nu kommit in som ny delägare. Ett år senare ändras företagsnamnet till Vindelns Mekaniska Verkstad.

Under 1930-talet lades även busstrafik och timmertransporter till verksamheten. Vindelkroken, en lyftkrok för timmerhuggare var en stor produkt och man tillverkade även getdoningar, rullharvar och björnbindslen.

Under åren från 1960-talet och framåt sker ett antal ägarförändringar med nya delägare i form av Gunno Fridolfsson, Sven-Erik Kolterud samt Torbjörn och Rune Axelsson.

Verksamheten växte efter hand med tre huvudinriktningar.

  1. Bilförsäljning, med Volkswagen i spetsen samt bilverkstad.
  2. Svets & Smidesverkstad, med tyngdpunkten på tillverkning av Lyftkrokar, Timmerdoningar, Markberedningsaggregat mm.
  3. Svarvverkstad i form av legotillverkning till Cranab AB, främst 280 graders Rotator. Totalt tillverkades över 13000 rotatorer i företaget.

Under senare delen av 1970-talet så minskade bilförsäljning (VW koncentrerade sin försäljningsverksamhet till Umeå) och nya produkter och nya utvecklingsmöjligheter söktes därför.

Under slutet av 1970-talet tar bröderna Lars-Gunnar och Nils-Erik Nilsson från Slipstenssjön fram ett traktormonterat vedaggregat för kvistning och kapning av klenvirke. Detta blir starten på ett mångårigt och lyckat samarbete mellan Vindelns Mekaniska Verkstad och bröderna Nilssons företag, Idéservice. Kommande år utvecklades många innovativa produkter för den private skogsägaren tex Vedprocessorn G80, Vedkap, Vedklyv och Terrängvagn som utvecklats i Idéservice men tillverkats och sålts av Vindelns Mekaniska Verkstad.

Den gamla verksamheten inom bilbranschen, svets- och smide avvecklades helt i samband med flytt av företaget 1982, från det ursprungliga läget efter Karlsgårdsvägen till nya industrilokaler på Lidbacken i Vindeln.

Nya produkter för det småskaliga skogsbruket kom att följa. Företagsnamnet förblev det samma, men inofficiellt ändrades detta till Vimek i samband med flytten, ett namn som också blev produktnamn för kommande nykonstruktioner.

1982 flyttar företaget till nya lokaler vid Lidbackens industriområde i Vindeln. Samma år lanserade Vimek Gallringsprocessorn G-30 som revolutionerade branschen och totalt tillverkades 700 st.
1987 kom efterföljaren TP 5-40 som tillverkades i 140 exemplar.

1989 tillverkades den 1:a miniskotaren Vimek Minimaster, en produkt som idag finns i över 1000 exemplar. Företaget fortsatte att utvecklas och egna kranar till bl.a. Minimastern togs fram.

1992 drabbades Vimek av den då rådande globala finanskrisen, vilket medförde att Vimek såldes till Skogma i Hammerdal, Jämtland. 

Inom Idéservice pågick samtidigt utvecklingen av en ny och större skotare och 1993 lanserades den 1:a skotaren Vimek 606D. Samma år köps Vimek upp av Harahytten och flyttas från Vindeln till Östersund. Tyvärr drabbades den nya ägaren snabbt av ekonomiska problem och gick senare i konkurs. Redan 1994 köps Vimek tillbaka till Vindeln och i samband med detta går Vimek ihop med Idéservice. Det nya företaget beslutar sig för att fokusera verksamheten till utveckling, produktion och marknadsföring av småskaliga skogsmaskiner för det skonsamma skogsbruket.
Nya ägare i Vimek är nu Torbjörn Axelsson och Rikard Rönnqvist tillsammans med Idéservice (Lars-Gunnar & Nils-Erik Nilsson).

Fram till 2001 fortsatte utvecklingsarbetet och produktionen av Vimeks skotare. Som ett resultat av ny global ekonomisk kris valde Vimek att flytta all verksamhet till Idéservices lokaler i Slipstensjön.
I mitten av 2000-talet började Vimek utveckla en maskin för mekaniserad röjning som senare vidareutvecklades till att idag vara marknadens minsta beståndsgående skördare, Vimek 404. Som ett resultat av denna nya produkt, fick Vimek en ny kundkategori, ”den lille entreprenören” som investerade i Vimeks skotare och skördare. Stormarna Gudrun och Per som med 2 års mellanrum drog fram i södra Sverige, bidrog starkt till ett ökat intresse för Vimeks maskiner. Under senare delen av 2000-talet valde Vimek att öka marknadsföringen och försäljningen på export, vilket ytterligare hjälpte Vimek till en fortsatt positiv utveckling.

Våren 2008 förvärvade Cranab AB majoriteten i Vimek och idag är ägarförhållandet Cranab AB 51% och Idéservice 49%.  2009 gick flytten åter tillbaka till Vindeln och Lidbackens industriområde och etableringen av en ny och modern produktionsanläggning tog form.

Hösten 2013 förvärvade Cranab AB resterande 49% av Idéservice och idag är Vimek 100% ägda av Cranab AB.

Sista åren har genomsyrats av utveckling av nya tekniska lösningar och maskiner samt en fortsatt etablering på nya exportmarknader. Idag finns Vimeks maskiner exporterade till över 25 olika marknader världen runt och nya marknader står för dörren att öppnas upp!

Vimeks produktprogram består idag av 5st olika maskiner i serieproduktion.

Beställ information

Fält med * är obligatoriska